Iskanje

Povabilo

Vse, ki organizirate dogodke ali ste na njih bili, vabimo k sodelovanju pri oblikovanju Šentjanž.si. Svoje prispevke in fotografije pošljete na info@sentjanz.si ali petri.majcen@siol.net in z veseljem jih bomo objavili. Hvala.

FB prijatelji

IMG 2901
IMG 2901
Občni zbor PGD Veliki Cirnik

Leto je zopet okoli. Z namenom, da se ozremo v preteklo in začrtamo cilje za prihodnje, je 25. 1. 2020 potekal občni zbor PGD Veliki Cirnik. Udeležili smo se ga domači gasilci ter predstavniki drugih društev: PGD Šentjanž, PGD Krmelj, PGD Tržišče, PGD Telče, PGD Dole pri Litiriji, PGD Mokronog, PGD Sveti Rok, PGD Škofljica, DVD Čakovec.
V preteklem letu smo bili na Cirniku spet zelo aktivni. Skrbeli smo za urejen gasilski dom in njegovo okolico. Pridno smo vadili in se udeleževali tekmovanj ter tečajev. Veliko časa smo posvečali naši mladini. Sodelovali smo z drugimi društvi iz KS Šentjanž in okolice. Organizirali smo gasilske vaje. Najbolj ponosni pa smo, da smo zopet uspešno izpeljali naš osrednji dogodek – Gasilske igre brez meja. V novembru smo za člane organizirali zaslužen izlet. V preteklem letu smo sodelovali tudi pri gašenju industrijskega objekta.
Na občnem zboru smo podelili priznanja in odlikovanja na nivoju društva in Gasilske zveze Sevnica. Sprejeli smo delovni in finančni plan za leto 2020. Ne dvomimo, da ne bodo naši cilji uspešno doseženi, če bodo naši člani društvu namenili toliko svojega časa kot v preteklem letu. Za to se jim iskreno zahvaljujemo.

temperatura

Šentjanž

Trenutna temperatura zraka v Šentjanžu

Birna vas

Trenutna temperatura zraka v Birni vasi pri Šentjanžu

Slika v živo

Šentjanž v živo

LOGO I FEEL SLOVENIA

 

logo TZS

 

Logo QRA

Lepote Šentjanža

vinograd-jeseni.jpg

www.sentjanz.si

Copyright © 2020. Vse pravice pridržane.