Iskanje

Povabilo

Vse, ki organizirate dogodke ali ste na njih bili, vabimo k sodelovanju pri oblikovanju Šentjanž.si. Svoje prispevke in fotografije pošljete na jozkopuc66@gmail.com ali petri.majcen@siol.net in z veseljem jih bomo objavili. Hvala.

FB prijatelji

Projket Popotnik 001 p
Projket Popotnik 001 p
Zaključuje se projekt Popotnik

V mesecu juniju se zaključuje projekt Popotnik, ki je primer dobre prakse, kako pristopiti k celoviti turistični ponudbi v Posavju pa tudi širše. Izvajal se je v okviru razpisa LAS Posavje, in sicer je bil prijavljen na 3. javni poziv za nabor projektov, ki so upravičeni do sredstev za razvoj podeželja.

Poseben poudarek v projektu, v katerem so sodelovali CPT Krško, KŠTM Sevnica, KTRC Radeče, Občina Kostanjevica na Krki, Turistično društvo Sromlje in Turistično društvo Šentjanž, je bil namenjen povezovanju in sodelovanju ponudnikov turističnih storitev ter izboljšavi turistične infrastrukture in razvoju skupnih turističnih produktov. V sodelovanju z društvi in zavodi je bil tako opravljen popis obstoječih in potencialnih poti (pohodniške, tematske, planinske, konjeniške) skupaj z gastronomsko in namestitveno ponudbo ter popis kulturne in naravne dediščine, izvedena pa je bila tudi kulinarična raziskava. Izpeljane so bile naložbe v turistično infrastrukturo ob novo kreiranih poteh. V projektu je nastalo 6 inovativnih tematskih poti: Učna pot Savus v Radečah, Uskoška pot v Kostanjevici na Krki, Pot trapistov v Brestanici, Naravoslovna pot Azaleja v Boštanju, Pot vina in sonca na Sromljah in Rudarska pot Tk’ pav v Šentjanžu (izdelan in vzpostavljen je elektronski register tematskih poti skupaj z ostalo ponudbo, napisana so priporočila in navodila za označevanje, urejanje in vzdrževanje tematskih poti, izdelani elaborati, postavljenih je 41 novih informacijskih in opisnih tabel s QR kodami za pametne telefone in spremljevalnimi GPS aparati, digitaliziranih je 15 tematskih poti, nove poti so opremljene z električnimi kolesi, didaktičnimi igrali, piknik mizami in klopmi). V okviru projekta je potekalo tudi usposabljanje in izobraževanje na nivoju regije (usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov, izvedba vaških forumov in regijska delavnica v obliki posveta…).

Uskoška pot – Kostanjevica na Krki

Sedem kilometrov dolga pot seznanja s prebivalci obmejnega dela, ki so potomci Uskokov – beguncev, ki so se na to območje zatekli v 16. stoletju, iščoč zavetje pred osmanskimi vojaškimi silami. Gre za obmejno tematsko pot, ki pomeni valorizacijo kulturne dediščine jugovzhodnega dela občine Kostanjevica na Krki.

Uskoška pot – Kostanjevica na Krki

Sedem kilometrov dolga pot seznanja s prebivalci obmejnega dela, ki so potomci Uskokov – beguncev, ki so se na to območje zatekli v 16. stoletju, iščoč zavetje pred osmanskimi vojaškimi silami. Gre za obmejno tematsko pot, ki pomeni valorizacijo kulturne dediščine jugovzhodnega dela občine Kostanjevica na Krki.

Naravoslovna pot Azaleja v Boštanju

To je osem kilometrov dolga krožna pot, katere osrednja posebnost je rastišče rumenega sleča ali azaleje na gozdnatem griču nad vaškim središčem Boštanja, ki se že od srednjega veka dalje imenuje Gavge. Pot seznanja tudi z avtohtono sevniško voščenko, čebelarstvom in vodnimi viri, katerih pomemben del je reka Mirna.

Pot vina in sonca na Sromljah

Ta pot v dolžini 15 kilometrov vabi na sromeljske griče z najlepšimi vinorodnimi legami, ki so jih znali ceniti že v davni preteklosti. Pot vodi mimo Ajdovske jame s pogledom na Sopote, ki so po izročilu poimenovane sončni kraj, ter po hribih in dolinah mimo vinogradov, sadovnjakov in pašnikov. Ob poti si je mogoče ogledati tudi najstarejšo avtohtono trto sorte belina, ki je edina preživela okužbo s trtno ušjo konec 18. stoletja.

Rudarska pot Tk‘ pav - Šentjanž

Pot, katere ime prihaja iz nemščine in pomeni dnevni kop, povezuje tri kraje v Mirnski dolini - Krmelj, Šentjanž in Tržišče. Na njej se prepletata izgnanska in rudarska pot, saj so na tem območju rudarji pred 200 leti kopali premog. Največjo naravno dediščino predstavljata Črna in Rdeča mlaka, ki sta življenjski prostor za mnogo različnih živalskih in rastlinskih vrst. V tamkajšnjem gozdu popotnik lahko sreča tudi jamskega škrata Knapca.

Učna pot Savus - Radeče

Je skoraj pet kilometrov dolga krožna pot, ki temelji na inovativni interpretaciji narave in kulturne dediščine ter izpostavlja velik pomen vode, flore in favne za naše okolje. Simbol poti je rečno božanstvo Savus, kajti velik del poti poteka ob Savi – eni najlepših in najdaljših ribolovnih tras v Evropi.

Posvet Tematske pohodniške poti v Sloveniji so 31. maja organizatorji (CPT Krško, KTRC Radeče, KŠTM Sevnica, LAS Posavje, Občina Kostanjevica na Krki, Turistično društvo Šentjanž in Sromlje v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenija) pripravili, ker želijo prispevati k temu, da turistični proizvod pohodništva postane jasno definiran produkt aktivnih prostočasnih doživetij v naravi in kot tak še pomembnejši element komplementarne turistične in izobraževalne ponudbe na celotnem področju države. V razpravi s sloganom „tematske poti nas povezujejo in učijo manj je več“ so želeli predstavniki strokovne javnosti in ostali gostje ugotoviti, kakšen je status pohodniških poti v turistični ponudbi Slovenije.

Jože Prah iz Zavoda za gozdove in predstavnik Turistične zveze Slovenije je predstavil zgodovinski pregled dosedanjega dela na tematskih poteh. Pravi začetki tematskih poti segajo že v leto 1974 in sicer z uvedbo gozdnih učnih poti, prvi uveljavljeni tematski poti sta bili na Šmarnogorski grmadi in v Bistrici pri Vrhniki, od leta 1955 do 2006 pa so Slovenci glave strnili na to tematiko že 12-krat. Prah je še poudaril: „V zadnjih letih sem obiskal okoli 200 poti in lahko povsem z gotovostjo rečem, da se naše povsem kosajo s tistimi v tujini.“ Peter Misja iz slovenske turistične zveze in Jošt Jakša iz direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo sta poudarila, da se državna raven zaveda pomena takšnih dogodkov in da je dejansko potrebno na podlagi projektov, kot je Popotnik, nadaljevati nadgradnjo v smislu izgradnje celotne infrastrukture. Ksenja Kragl je nato zbranim, ki so prišli iz različnih koncev Slovenije in tujine, predstavila posavski primer dobre prakse, torej Posavske poti prijetnih doživetij, zanimivosti o irski ureditvi pohodništva, ureditvi v grofiji CoMayo in njihovih turističnih strategijah pa sta predstavili Anne Connor in Pauline McDermott. Pohodništvo na Irskem namreč predstavlja velik del turistične dejavnosti, v letu 2010 so tako zabeležili kar 776.000 pohodnikov, ki so na Irsko prinesli preko 781 milijonov evrov, pohodništvo pa je še vedno rastoča niša. Po mnenju vseh govorcev in prisotnih na delavnicah ima ta turistični produkt nedvomno velik potencial tudi v Sloveniji, v kolikor bomo kmalu vzpostavili tudi enotno označevanje, certificiranje in učinkovito koordinacijo akterjev, ki so pripravljeni sodelovati na sferi tematskih poti. Postopoma bo po mnenju obiskovalcev potrebno narediti in uvesti nov poslovni model za tematske poti in predlagati zakonske okvire te turistične dejavnosti. Ugotovljeno je bilo tudi, da imamo Posavci pohodništvo radi, zato imajo naše poti,ob združenih močeh, svetlo prihodnost.

Projekt Popotnik - kot turistični proizvod pohodništva - želi postati jasno definiran produkt aktivnih prostočasnih doživetij v naravi in kot tak še pomembnejši element komplementarne turistične in izobraževalne ponudbe na celotnem področju države. V okviru projekta so bili oblikovani novi turistični produkti in paketi vezani na tematske poti, ki jih je bilo mogoče spoznati na že dvakrat uspešno izpeljanem regijskem dogodku z naslovom Posavski festival pohodništva – posavske poti prijetnih doživetij. Vanj je bilo prvo leto vključenih pet na novo urejenih tematskih poti, letos pa so k festivalu pristopila še ostala regijska društva in skupaj je bilo v mesecu maju in juniju organiziranih preko 20 pohodov.

Po besedah vodje projekta Ksenje Kragl vidijo nadaljnji razvoj pohodništva v smeri sodelovanja in delovanja v partnerstvu v smislu promocije, inovativnem trženju ter vključevanju v nacionalne in mednarodne projekte. Promocija se bo izvajala s ciljem prepoznavnosti regije kot eko/zelena destinacija, primerna za počitnice v vseh letnih časih in za vse generacije, s poudarkom na aktivnostih (pohodništvo in kolesarjenje) in pristnih doživetjih v naravi, skupaj z vinsko-kulinarično in nastanitveno ponudbo. Tudi po zaključku projekta se bo še naprej gradilo na konkurenčnosti in inovativnosti proizvoda ter ohranjanju in nadgrajevanju Posavskega festivala pohodništva.

M. M., S. R.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Celotno poročilo >>>

Partnerji projekta Popotnik

Partnerji pri projektu Popotnik

Partnerji pri projektu Popotnik

 

temperatura

Šentjanž

Trenutna temperatura zraka v Šentjanžu

Birna vas

Trenutna temperatura zraka v Birni vasi pri Šentjanžu

Slika v živo

Šenthanž v živo

LOGO I FEEL SLOVENIA

 

logo TZS

 

Logo QRA

Lepote Šentjanža

spominsko_obelezje_v_murncah.jpg

www.sentjanz.si

Copyright © 2020. Vse pravice pridržane.