Iskanje

Povabilo

Vse, ki organizirate dogodke ali ste na njih bili, vabimo k sodelovanju pri oblikovanju Šentjanž.si. Svoje prispevke in fotografije pošljete na jozkopuc66@gmail.com ali petri.majcen@siol.net in z veseljem jih bomo objavili. Hvala.

FB prijatelji

DSC08113
DSC08113
Zbor članov KUD Budna vas

V soboto 31. Januarja 2015 se je prelep sončen dan prevesil v večer in na Brunku pri Skoporčevih se je zbrala prijetna druščina članov  in gostov na zboru Članov Kulturno umetniškega društva Budna vas. Po ljudski pesmi, pozdravu predsednice in izvolitvi delovnega predsedstva so se najprej seznanili z zelo pestrim in obsežnim poročilom dela in drugimi poročili in jih soglasno sprejeli.

Soglasno so sprejeli tudi plan dela za leto 2015  v katerem so zapisali kar veliko prireditev in gostovanj za vse tri sekcije. Podelili so priznanji mentorici Eleni Sigmund in članici likovne sekcije Gordani Dobriha za uvrstitev na tematsko državno likovno razstavo. Povabili so na obisk spletne strani kudbudnavas.weebly.com, na kateri se najde vse o delovanju društva, se zahvalili vsem, ki so jim kakorkoli pomagali, da je bilo leto 2014 zelo uspešno. Po končani razpravi so dobili možnost gostje, da so pozdravili in komentirali delo društva in vsi so čestitali za uspešno lansko leto in zaželeli še bolj uspešno letošnje.

Po točki razno je sledilo prijetno druženje ob skromni zakuski. Razšli so se z željo za uspešno in plodno delo in da doprinesejo čim več pestrosti na področju ljubiteljske kulture.

Za Kulturno umetniško društvo 

Magda Sigmund predsednica

 
ZAHVALA

- Zahvaljujemo se vsem članom za delovanje, nastope, razstave in pogostitve ob prireditvah.
- Zahvalit se želimo vsem obiskovalcem za obisk prireditev njihove prostovoljne prispevke in podporo.
- Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so nam kakorkoli pomagali pri delovanju in organizaciji prireditev finančno, materialno in organizacijsko:
- Občini Sevnica, Krajevni skupnosti Šentjanž in ARMATU D.o.o. Birna vas za finančno podporo.
- JSKD Sevnica, ZKD Sevnica, KŠTM Sevnica in Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž za pomoč pri obveščanju o naših prireditvah.
- Slavku in Cveti Jazbec Šentjanž in Gostilni Repovž Šentjanž za donacije v materialu.
- AKŽ Budna vas, Prehrani Javor, Mileni Bregar in Dušanki Skopors-Zavrl za pogostitve.
- KS Šentjanž, gradu Sevnica, gospodu župniku Miru Berglju iz Radeč, CAFFE galeriji Radeče, knjižnici Sevnica, zakoncema Bregar Hince, družini Skoporc-Zavrl z Brunka, družini Musar iz Šentjanža, družini Vozelj iz Budne vasi in Mariji Oven Žebnik za uporabo prostorov za vaje, sestanke, delavnice in prireditve.
- GD Šentjanž za uporabo njihovih miz in za prevoze, njihovemu članu Janezu Repovž pa za srečno in varno vožnjo.
- Turističnemu društvu Šentjanž, ustvarjalcem Šentjanž. si in Jožetu Pucu, Šentjanškemu glasu, Posavskemu obzorniku in Smilji Radi, Lokalno. si in studiu D, Grajskim novicam, Dolenjskemu listu, Na dlani. si, ePosavje .si in Sevnica vredno ogleda za objave napovednikov prireditev in člankov.

temperatura

Šentjanž

Trenutna temperatura zraka v Šentjanžu

Birna vas

Trenutna temperatura zraka v Birni vasi pri Šentjanžu

Slika v živo

Šenthanž v živo

LOGO I FEEL SLOVENIA

 

logo TZS

 

Logo QRA

Lepote Šentjanža

pogled_iz_zvonika.jpg

www.sentjanz.si

Copyright © 2020. Vse pravice pridržane.